Απόψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για τη χρήση LGBTQ – εκπαιδευτικού υλικού στο νηπιαγωγείο

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης “ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”