Απόψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για τη χρήση LGBTQ – εκπαιδευτικού υλικού στο νηπιαγωγείο

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης “ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

 

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης “ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”, 2-4 Οκτ. 2020.

Διαθέσιμο σε υψηλή ανάλυση (συν. αρχείο).

Το συνολικό κείμενο της εργασίας έχει δημοσιευτεί στο Φύλο και Εκπαίδευση: Για μία Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Χωρίς Βία και Διακρίσεις (2022), σε επιμέλεια των Θάνου Θ. και Κογκίδου Δ., εκδόσεις Τζιόλα.


Καραγρηγόρη, Φ. (2022). Απόψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για τη χρήση LGBTQ-εκπαιδευτικού υλικού στο νηπιαγωγείο. Στο Θ. Θάνος & Δ. Κογκίδου (Επιμ.), Φύλο και Εκπαίδευση. Για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση χωρίς βία και διακρίσεις. Αθήνα: εκδ. Τζιόλα.