Φωτεινή

Φωτεινή

Εργαστήριο στο Ρέθυμνο: Μεγαλώνοντας παιδιά με σεβασμό – Μάρτιος 2023

Με χαρά θέλω να ανακοινώσω ότι σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Κυριάννας – Σπιτοσχολειό, οργανώνουμε συναντήσεις για γονείς και φροντιστές που θα γίνονται δια ζώσης στον χώρο του σχολείου στην Κυριάννα, Ρεθύμνου (δείτε στον χάρτη). Υπάρχουν…

Lived Stories στο Λύκειο

Τα γράμματα προς τα παιδιά “lived stories” είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε χώρους πρώιμης και προσχολικής αγωγής και είναι επηρεασμένη από τον “πατέρα του νηπιαγωγείου” Friedrich Froebel. Τα γράμματα απευθύνονται προσωπικά στα παιδιά και περιγράφουν καθημερινές στιγμές τους με…

Βρεφικό μασάζ σε παιδιά με αναπηρία και ειδικές ανάγκες

baby massage

H σύνδεση ανάμεσα σε έναν γονέα και το μωρό του, είναι υπόθεση αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και εξαρτάται από τον γονέα που «προκαλεί» το βρέφος με κατάλληλα ερεθίσματα τα οποία του πυροδοτούν μία απόκριση. Η ανταπόκριση του βρέφους ενεργοποιεί στη συνέχεια περαιτέρω συμμετοχή του…

Οικογενειακό συμβούλιο: Η τέχνη του να αποφασίζουμε μαζί

Κατά τη διάρκεια των οικογενειακών συμβουλίων, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και κοινωνικές δεξιότητες που οι γονείς θεωρούν απαραίτητες, όπως η αίσθηση ότι είναι μέλη της ομάδας και ότι είναι ικανά και αυτόνομα. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν…

Παιδαγωγικές Μέθοδοι που Επηρέασαν την Προσχολική Αγωγή

Montessori – Reggio Emilia – Waldorf Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και υπάρχουν αντίστοιχα διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για να επιλέξει κανείς αυτή που ταιριάζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Σε αυτό το άρθρο, ρίχνουμε μια ματιά…

Παιδικός σταθμός ή νηπιαγωγείο: Οι πρώτες ημέρες

Η πρώτη ημέρα του νηπιαγωγείου ή η πρώτη ημέρα του παιδικού σταθμού είναι ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς και συχνά αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό και χαρά. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι συνήθως έτοιμα και πολύ ενθουσιασμένα…

Συνεργασία οικογένειας και παιδαγωγών προς όφελος των παιδιών

Η συνεργασία γονέων και παιδαγωγών επιτρέπει ένα δίκτυο επικοινωνίας που οδηγεί σε πληρέστερη και αμοιβαία γνώση, καθώς και πιο αποτελεσματική αναζήτηση των καταλληλότερων εκπαιδευτικών μεθόδων, περιεχομένου και αξιών που θα υποστηρίξουν κάθε παιδί και οικογένεια.