Εμπόδια και ενισχυτές σε μια συνδεδεμένη, γεμάτη φροντίδα και θάρρος τάξη.

ΔΩΡΕΑΝ Εργαστήρι Θετικής Διαπαιδαγώγησης στο 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό“.

ΔΩΡΕΑΝ Εργαστήρι Θετικής Διαπαιδαγώγησης στο 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό“.

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Ερευνών στην Προσχολική Αγωγή, Laboratory for Research on Early Childhood Psychopedagogy του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Greek Cultural Institute και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνδιοργάνωσαν στις 29-31 Οκτωβρίου 2021, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό».

Για άλλη μια χρονιά συμμετείχα με ένα εργαστήριο για τα εμπόδια και τους ενισχυτές σε μια συνδεδεμένη, γεμάτη φροντίδα και θάρρος τάξη. Το εργαστήριο παρουσιάστηκε μέσω της πλατφόρμας zoom και σε ταυτόχρονη αναμετάδοση στο Youtube.

Περίληψη
Οι πιο πετυχημένες και ήρεμες τάξεις περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό α) επιδέξιων παιδαγωγών με διάθεση να φροντίζουν και να αποκτούν σχέσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες, β) μαθητές και μαθήτριες με -υπό ανάπτυξη- κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες και γ) επιθυμία για σύνδεση. Στο εργαστήριο που παρουσιάστηκε 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ” Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό” επικεντρωθήκαμε και στα τρία παραπάνω σημεία, εξετάζοντας τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που λειτουργούν σαν εμπόδια ή ενισχυτές και σε απλές δεξιότητες σύνδεσης. Σχεδιάστηκε ένα διαδραστικό εργαστήρι απευθυνόμενο σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά κάθε ηλικίας. Για τη διεξαγωγή του ακολουθήθηκαν τα βήματα ενός “συμβουλίου τάξης”. Ο τρόπος αυτός προωθεί τη βιωματική μάθηση, την συλλογική και ενεργό συμμετοχή. Στόχος ήταν το μοντέλο και οι ιδέες που προέκυψαν να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη δικών τους εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο στην εξ αποστάσεως όσο και στη δια ζώσης διδασκαλία.

Δείτε την εργασία όπως εκδόθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου εδώ.


Καραγρηγόρη, Φ. (2022). Εμπόδια και ενισχυτές σε μια συνδεδεμένη, γεμάτη φροντίδα και θάρρος τάξη. Στο Ε. Κανταρτζή & Γ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό: τ. Α΄ (σσ 577-581). Αθήνα. Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ. Ανακτήθηκε από: https://ekedisy.gr/praktika-2oy-panellinioy-synedrioy-to-ekpaideytiko-paichnidi-stin-typiki-kai-mi-typiki-mathisi/