Εργαστήρια Θετικής Διαπαιδαγώγησης

Για παιδαγωγούς και επαγγελματίες που εργάζονται δίπλα στα παιδιά

Εργαλεία και αρχές Θετικής Διαπαιδαγώγησης στην Προσχολική Τάξη

Διαδραστικό εργαστήριο που μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πως να εφαρμόζουν αρχές και εργαλεία της θετικής διαπαιδαγώγησης, μιας προσέγγισης βασισμένης στη θεωρία του Adler και των συνεργατών του, όταν εργάζονται με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση των τρόπων που μαθαίνουν τα παιδιά, της σημασίας του να ανήκεις και των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων. Προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία ομάδας και η εργασία μέσα από αυτήν. Προτεινόμενες θεματικές είναι:

  1. Προσεγγίζοντας θετικά την προσχολική τάξη. Δημιουργώντας αλλαγές.
  2. Με ενσυναίσθηση στην προσχολική τάξη. Ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
  3. Αναπτυξιακά κατάλληλες τεχνικές.
  4. Κατανοώντας τις συμπεριφορές.
  5. Φροντίζοντας τον εαυτό μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές ομάδων, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά προσχολικής ηλικίας, φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων και γενικότερα… σε όποιον/α ενδιαφέρεται τα παιδιά να μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου προάγονται οι δεξιότητες τους. (Οι γονείς θα βρουν επίσης ενδιαφέρον αυτό το εργαστήριο).

Δείτε στις ανακοινώσεις μας τρέχοντα εργαστήρια.
Ή επικοινωνήστε μαζί μας για να μπείτε σε λίστα αναμονής για το επόμενο ή γραφτείτε στο newsletter.