Η δύναμη της τεκμηρίωσης (documentation) στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση: Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ σχολείου και γονέων

Εικόνα από www.scandischool.com/documentation

Στον κόσμο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, η προώθηση ισχυρών σχέσεων μεταξύ παιδαγωγών, παιδιών και γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένα «εργαλείο» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι παιδαγωγοί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η παιδαγωγική τεκμηρίωση (documentation). Εμπνευσμένη από τις αρχές του Reggio Emilia, ριζωμένη σε παιδοκεντρικές και σχεσιοκεντρικές προσεγγίσεις και σε ευθυγράμμιση με τη Θετική Διαπαιδαγώγηση στην τάξη, η τεκμηρίωση (documentation) παρέχει ένα παράθυρο στις καθημερινές εμπειρίες και τα μαθησιακά ταξίδια των μικρών παιδιών. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τη σημασία της τεκμηρίωσης  (documentation), τις θεωρητικές της βάσεις και πρακτικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην τάξη.

Κατανοώντας την τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση (documentation) στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αναφέρεται στη διαδικασία συλλογής, καταγραφής και ανταλλαγής παρατηρήσεων, σκέψεων και δημιουργικών εκδηλώσεων που προκύπτουν από τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξυπηρετεί ως μέσο για να καταστεί ορατό το “τι μαθαίνουν τα παιδιά”, να γιορτάσουν τις επιτυχίες τους και να εμπλακούν γονείς και φροντιστές σε μια σχέση συνεργασίας με τους παιδαγωγούς.

Οι ρίζες της τεκμηρίωσης (documentation)

Οι ρίζες της τεκμηρίωσης (documentation) μπορούν να εντοπιστούν στην εκπαιδευτική προσέγγιση Reggio Emilia, μια φιλοσοφία που τοποθετεί το παιδί στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Στις εμπνευσμένες από το Reggio Emilia τάξεις, η τεκμηρίωση (documentation) θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για τον σεβασμό και την αναγνώριση των φωνών και των ιδεών των παιδιών. Αντλεί επίσης από τις αρχές του κονστρουκτιβισμού, όπου η μάθηση θεωρείται ως μια κοινωνική και διαδραστική διαδικασία. Η τεκμηρίωση (documentation) βοηθά στη δημιουργία μιας κοινής κατανόησης των εμπειριών ενός παιδιού και καλλιεργεί μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ γονέων, παιδαγωγών και παιδιών.

Γιατί η τεκμηρίωση (documentation) είναι σημαντική;

 1. Επικοινωνία: Η τεκμηρίωση (documentation) λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην τάξη και τους γονείς, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με το τι μαθαίνουν τα παιδιά και πώς αναπτύσσονται. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους γονείς σχετικά με τις εμπειρίες και τις επιτυχίες των παιδιών τους.
 2. Αναστοχασμός και αξιολόγηση: Η τεκμηρίωση (documentation) λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην τάξη και τους γονείς, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με το τι μαθαίνουν τα παιδιά και πώς αναπτύσσονται. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους γονείς σχετικά με τις εμπειρίες και τις επιτυχίες των παιδιών τους.
 3. Ενδυνάμωση: Όταν οι γονείς συμμετέχουν στη διαδικασία τεκμηρίωσης (documentation), αισθάνονται πιο ενδυναμωμένοι και συνδεδεμένοι με το εκπαιδευτικό ταξίδι του παιδιού τους. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ενεργή συμμετοχή στη μάθηση του παιδιού τους.
 4. Η τεκμηρίωση (documentation) ως εργαλείο υπεράσπισης: Η υψηλής ποιότητας τεκμηρίωση (documentation) μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο υπεράσπισης στην προσχολική εκπαίδευση. Αναδεικνύει την αξία της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και καθοδηγείται από τα παιδιά, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν πολιτικές που υποστηρίζουν αυτές τις προσεγγίσεις.

Πρακτική εφαρμογή της τεκμηρίωσης

 1. Παρατήρηση: Ξεκινήστε παρατηρώντας τις ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις και τις συνομιλίες των παιδιών στην τάξη. Κρατήστε σημειώσεις, φωτογραφίες και βίντεο για να αποτυπώσετε σημαντικές στιγμές.
 2. Επιλογή: Επιλέξτε τα πιο σημαντικά και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για να συνοδέψουν τις παρατηρήσεις σας. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, έργα τέχνης των παιδιών, γραπτούς αναστοχασμούς ή ηχογραφήσεις.
 3. Έκθεση: Δημιουργήστε μια οπτικά ελκυστική έκθεση τεκμηρίωσης (documentation) στην τάξη. Αυτό μπορεί να είναι ένας πίνακας ανακοινώσεων, ένα ψηφιακό portfolio ή ένα φυσικό λεύκωμα. Βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολα προσβάσιμο στους γονείς.
 4. Κοινή χρήση: Μοιραστείτε τακτικά, παραδείγματα τεκμηρίωσης (documentation) με τους γονείς μέσω ενημερωτικών δελτίων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη διάρκεια συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών. Εξηγήστε τη σημασία των στιγμών που παρατηρήσατε και πώς συνδέονται με το μαθησιακό ταξίδι του παιδιού.

Παραδείγματα τεκμηρίωσης (documentation)

 1. Ημερολόγια μάθησης: Διατηρήστε ατομικά ημερολόγια μάθησης για κάθε παιδί. Συμπεριλάβετε φωτογραφίες, σημειώσεις σας από τις παρατηρήσεις ή τα ίδια τα λόγια των παιδιών που επισημαίνουν την πρόοδο και τα ενδιαφέροντά τους με την πάροδο του χρόνου.
 2. Ιστορίες με φωτογραφίες: Δημιουργήστε οπτικές αφηγήσεις χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στην τάξη. Αυτές οι ιστορίες μπορούν να παρέχουν μια χρονολογική ματιά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός παιδιού.
 3. Πίνακες τεκμηρίωσης: Δημιουργήστε συλλογές των παιδικών έργων, σχεδίων και περιγραφών των έργων τους. Αυτά τα πάνελ μπορούν να πουν την ιστορία της εξερεύνησης και της έρευνας ενός παιδιού.
 4. Βίντεο: Καταγράψτε σύντομα βίντεο των παιδιών που συζητούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους. Μοιραστείτε αυτά τα βίντεο με τους γονείς για να ακούσουν απευθείας τις φωνές και τις σκέψεις των παιδιών.
 5. Γράμματα (Learning Stories): Πρόκειται για μια μορφή αφηγηματικής τεκμηρίωσης (documentation) που καταγράφει τις εμπειρίες ενός παιδιού, τα ενδιαφέροντά του και το μαθησιακό του ταξίδι σε μορφή ιστορίας. Αυτές οι ιστορίες συχνά ξεκινούν με μια περιγραφή της δραστηριότητας του παιδιού, περιλαμβάνουν φωτογραφίες ή εικονογραφήσεις και αντικατοπτρίζουν τι έχει μάθει το παιδί και (προαιρετικά) πώς συνδέεται με τους στόχους ανάπτυξης και προγράμματος σπουδών. Οι ιστορίες μάθησης είναι ένας τρόπος για να κάνετε τη μάθηση των παιδιών «ορατή» και να τη μοιραστείτε με τους γονείς με ελκυστικό και εξατομικευμένο τρόπο. Επικεντρώνονται στα δυνατά σημεία και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, γιορτάζοντας την ατομική του ανάπτυξη και τα επιτεύγματά του.

Η τεκμηρίωση (documentation) είναι ένα μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της κατανόησης ανάμεσα στους γονείς, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Με βάση τις αρχές του Reggio Emilia και σε συμφωνία με τη θετική προσέγγιση στη διαπαιδαγώγηση και άλλες προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στα παιδιά και τις ανθρώπινες σχέσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεκμηρίωσης (documentation) για να δημιουργήσουν σημαντικούς δεσμούς και να ενισχύσουν την εκπαιδευτική εμπειρία των μικρών μαθητών. Καθιστώντας τη μάθηση των παιδιών ορατή, παρέχουμε στους γονείς τη δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη για το εκπαιδευτικό ταξίδι των παιδιών τους και να δημιουργήσουν μια κοινότητα αφοσιωμένων και ενημερωμένων γονέων και εκπαιδευτικών που συνεργάζονται προς όφελος του παιδιού. Αρχή φόρμας

Επιπλέον πηγές πληροφόρησης:

 • Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, Carolyn Edwards, Lella Gandini, και George Forman: Αυτό το βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της προσέγγισης Reggio Emilia, συμπεριλαμβανομένης της έμφασης που δίνει στην τεκμηρίωση (documentation).
 • Learning to Document in Reggio-Inspired Education, Carol Anne Wien, διαθέσιμο στο https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ956381.pdf: Αυτό το κείμενο εμβαθύνει στις πρακτικές πτυχές της τεκμηρίωσης (documentation) και της εφαρμογής της σε αίθουσες διδασκαλίας εμπνευσμένες από το Reggio.
 • The Power of Documentation in the Early Childhood Classroom, Hilary Seitz, διαθέσιμο στο https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/pubs/seitz.pdf
 • Reggio Made Easy:  A Beginner’s Guide to Reggio-Inspired Learning the North American Way, Artful Teaching, διαθέσιμο στο https://www.artfulteachingjoyfullearning.com/blog/reggio-made-easy
 • Fairydust Teaching, fairydustteaching.com