Δημιουργώντας ασφαλείς, συμπεριληπτικές κοινότητες στις τάξεις μας.

ΔΩΡΕΑΝ Εργαστήρι Θετικής Διαπαιδαγώγησης στο 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό“.
ΔΩΡΕΑΝ Εργαστήρι Θετικής Διαπαιδαγώγησης στο 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό“.

Σας καλώ με μεγάλη χαρά σε ένα εργαστήριο που θα παρουσιαστεί στο:  

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό

Περιγραφή: Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητα στην τάξη, όπου κάθε μαθητής/-τρια αισθάνεται ότι ανήκει και ότι η συνεισφορά του/της είναι σημαντική; Αναπτύσσοντας κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η κατανόηση και η διαχείριση συναισθημάτων, η ανάπτυξη ενσυναίσθησης, η δημιουργία και διατήρηση θετικών σχέσεων και η λήψη υπεύθυνων αποφάσεων, οι μαθητές/-τριες θα έχουν μια πιο θετική στάση απέναντι στον εαυτό τους, τους άλλους και το σχολείο, θα δείχνουν πιο θετικές κοινωνικές συμπεριφορές μέσα και έξω από την τάξη και θα αυξήσουν την ακαδημαϊκή τους απόδοση, ως αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, θα συζητήσουμε βασικές αρχές που χτίζουν την κοινότητα στην τάξη και βοηθούν τα παιδιά να γίνουν κοινωνικο-συναισθηματικά ικανά ανθρώπινα όντα. Αυτό το εξ αποστάσεως εργαστήριο θα είναι βιωματικό, διασκεδαστικό και όσα μοιραστούμε θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα στις τάξεις σας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που υποστηρίζουν παιδιά κάθε ηλικίας και όσους/-ες ενδιαφέρονται να διαπαιδαγωγούν παιδιά σε περιβάλλοντα σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Πότε; Σάββατο 5 Νοε. 2022, 14:45-16:00

Που; Μέσω ΖΟΟΜ, https://us02web.zoom.us/j/83738531996

Πως; Δεν απαιτείται εγγραφή στο συνέδριο, συνδεθείτε αμέσως πατώντας τον σύνδεσμο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις εργασίες του συνεδρίου! Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής εδώ.