Αφίσα με συναισθήματα

Μια αφίσα, στο σπίτι ή στο σχολείο, που παρουσιάζει πολλά από τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνει κάποιος καθημερινά θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τα δικά τους συναισθήματα και των άλλων.
Επίσημη μετάφραση Positive Discipline©

Αρχείο εικόνας, διαθέσιμο για εκτύπωση μετά την αγορά. Μια αφίσα, στο σπίτι ή στο σχολείο, που παρουσιάζει πολλά από τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνει κάποιος καθημερινά θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τα δικά τους συναισθήματα και των άλλων. Είναι σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να ονομάζουν και να εκφράζουν αυτό που νιώθουν.

Η αφίσα με τα συναισθήματα θα βοηθήσει εσάς και τα παιδιά να αναπτύξετε τις κοινωνικο-συναισθηματικές σας δεξιότητες και λεξιλόγιο σχετικό με τα συναισθήματα.

Διαθέσιμο αρχείο εικόνας για να χρησιμοποιηθεί ψηφιακά ή προς εκτύπωση [πάτησε εδώ για να μεταφερθείς στο κατάστημα]

Η αφίσα είναι πνευματική ιδιοκτησία της Positive Discipline. Μετά από ειδική άδεια έχει μεταφραστεί από τη Φωτεινή Καραγρηγόρη.